ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

ปัญหาการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาและการร้องสอดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / โดย ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2544?] - 84 แผ่น.


คดีและการสู้คดี -- ไทย.
วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.
การอุทธรณ์-ฎีกา -- ไทย.

KPT1758.ร54 / ป632

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544