คู่มือการสร้่างตารางชีพระดับจังหวัด = Manuals for construction of life table at the provincial level / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ สถาับันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. - [นนทบุรี] : สถาบัน, 2546. - 13, 42 หน้า : ภาพประกอบ.

9740502067


การคาดหมายคงชีพ -- ไทย -- ตาราง.
อัตราการตาย -- ไทย -- ตาราง.

HB1474.55.ก3 / ค746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544