ชลธี ธารทอง. 2480-

ชลธี ธารทอง เทวดาเพลง / จตุรงค์ กอบแก้ว บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2547. - 264 หน้า : ภาพประกอบ.

9749225430


ชลธี ธารทอง. 2480-


คีตกวี -- ไทย -- ชีวประวัติ.
เพลงลูกทุ่ง -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์.

ML410.ช43ก3 / 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544