เจริญ เจษฎาวัลย์.

กฎหมายเช็คกับประเพณีปฏิบัติของธนาคาร / โดย เจริญ เจษฎาวัลย์. - กรุงเทพฯ : บริษัท พอดี จำกัด, 2546. - 128 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดความรู้เกี่ยวกับประเพณีปฏิบัติของธนาคาร .

9749170504


เช็ค -- ไทย.

KPT939 / .จ746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544