เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์.

การทำงานเป็นทีม Team management / [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] = เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์. - กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซ์ทรีม มีเดีย จำกัด, c2003 [2546] - 1 ซีดีรอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

9749174399


กลุ่มในที่ทำงาน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544