พรรณี เรืองแววมณี.

พฤติกรรมการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ในช่วงก่อนและหลังการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ = The competition among securities firms before and after commission liberalization / โดย พรรณี เรืองแววมณี. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 8, 159 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.

9743687033


นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ -- ไทย.
บริษัทหลักทรัพย์ -- ไทย.
การกำหนดราคาเพื่อขจัดคู่แข่งขัน -- ไทย.
การแข่งขัน -- ไทย.

HG5750.563 / .พ443

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544