ตรีดาว อภัยวงศ์.

More than acting / ตรีดาว อภัยวงศ์. - กรุงเทพฯ : สามสี, 2546. - 151 หน้า : ภาพประกอบ.

9747321041


การแสดงบทบาท -- การศึกษาและการสอน -- ไทย.

PN2078.ท9 / ต46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544