กฤษฎา สังขมณี.

การจัดการสินเชื่อ / กฤษฎา สังขมณี. - [กรุงเทพฯ] : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2547. - 12, 318, [36] หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9744211873


สินเชื่อ -- การจัดการ

HG3701 / .ก453

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544