การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล = HR scorecard. - กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ., 2547. - 30 หน้า : ภาพประกอบ.

9749646207


การบริหารงานบุคคล

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544