บุญหงษ์ จงคิด.

ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต / บุญหงษ์ จงคิด. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 [2004] - 9, 184 หน้า : ภาพประกอบ.

1 แหล่งกำเนิด วิวัฒนาการ และความสำคัญของข้าว - - 2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าว - - 3 ดินที่ใช้ในการปลูกข้าว - - 4 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเจริญเติบโต และการพัฒนาของต้นข้าว - - 5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว - - 6 ศัตรูข้าว - - 7 เทคโนโลยีการผลิตข้าว

9745718904 9789745718906


ข้าว
ข้าว -- การเพาะปลูก

SB191.ข6 / บ725

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544