70 ปีธรรมศาสตร์ประกาศนาม. - [กรุงเทพฯ: ประชาชาติธุรกิจ, 2547] - 19 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

ฉบับพิเศษของหนังสือพิมพ์ชื่อ ประชาชาติธุรกิจ.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--งานฉลองครบรอบปี.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--ประวัติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544