การจัดการงานขนส่งสินค้า = Cargo transportation management / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - (ฉบับปรับปรุง). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

9746434292 9746434306


การขนส่ง.
การขนส่งทางน้ำ.

HF5765 / .ส73 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544