รวมกฎหมายเกี่ยวกับศาลปกครองและการปฏิบัติราชการทางปกครอง / [รวบรวมโดย] อำพน เจริญชีวินทร์. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547. - [10], 416 หน้า.

9742032149


ศาลปกครอง -- ไทย.
การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

KPT2764.ก28 / 2547ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544