มานิตย์ จุมปา.

สรุปย่อหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน พร้อมข้อสอบเนติบัณฑิตไทยเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2510-2546 / รวบรวม[และเรียบเรียง]โดย มานิตย์ จุมปา. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547. - 3, 2, 72 หน้า.

9742032653


ทรัพย์สิน.
ทรัพย์สิน -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT640 / .ม636 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544