เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-

ประชาสังคม : ประสบการณ์จากการอ่านและสอนที่จอห์นส์ ฮอปกินส์ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : Tipping Point Press, 2546. - ix, 181 หน้า.

9749155025


ประชาสังคม.

JC336 / .อ74 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544