งบประมาณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ ... / ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี กองแผนงาน [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2547- - เล่ม. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2547-


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--การเงิน--วารสาร.

LG395.ก232 / ธ45495

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544