หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

กฎหมายอาญา ภาค 1 / หยุด แสงอุทัย ผู้แต่ง ; ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ บรรณาธิการ. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 19, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 16, 274 หน้า : ภาพประกอบ.

9745719161


กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .ห44 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544