เติมบุญ เผ่ามานะเจริญ.

สรีรวิทยาของการหายใจ = [Respiratory physiology] / เติมบุญ เผ่ามานะเจริญ. - [ปทุมธานี] : สาขาสรีรวิทยา สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. - 84 หน้า : ภาพประกอบ.


สรีรวิทยาการหายใจ.

WF102 / .ต743

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544