รายงานการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ภาคใต้ พ.ศ. 2546 / คณะผู้จัดทำ จีราวรรณ บุญเพิ่ม ... [และคนอื่นๆ] = Report of 2003 reproductive health survey in the Southern region of Thailand / [Jeerawan Boonpaem] ... [et al.]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2547. - 76, 170, 30 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9743386459


การวางแผนครอบครัว -- ไทย (ภาคใต้)
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ -- ไทย (ภาคใต้)
Birth control -- Thailand, Southern.
Reproductive health -- Thailand, Southern.

HQ766.5 / .ร636

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544