ยงยศ เอี่ยมทอง, 2499-

คู่มือนักศึกษาเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมายภาคหนึ่ง / โดย ยงยศ เอี่ยมทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุงใหม่). - กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2547. - 175 หน้า : ภาพประกอบ.

9749235592


กฎหมาย -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด

KPT51.7 / .ย24 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544