รชฏ เจริญฉ่ำ, 2482-

วิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์. ประมวลกฎหมายอาญา : ศึกษาจากข้อสอบจริงทั้ง 3 สนามสอบ / รชฎ เจริญฉ่ำ. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2547. - 102 หน้า.

9749234863


กฎหมายอาญา -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT3800 / .ร2215

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544