บัญชา พัวศรีพันธุ์.

กฎหมายอาญา : ฉบับตัวบทย่อ / รวบรวมโดย บัญชา พัวศรีพันธุ์. - [ม.ป.ท.] : Pholsiam Printing and Pub. (Thailand), [2547?] - 390 หน้า.

9749237412


กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .บ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544