ตรีศิลป์ บุญขจร, 2495-

วรรณกรรมประเภทกลอนสวดภาคกลาง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ / ตรีศิลป์ บุญขจร. - กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. - ก-ซ, 9, 484 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือ ; ลำดับที่ 45 . - หนังสือ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันไทยศึกษา) ; ลำดับที่ 45. .

9741331142


กวีนิพนธ์ไทย -- ไทย (ภาคกลาง) -- ประวัติและวิจารณ์.
วรรณกรรมพุทธศาสนา -- ไทย (ภาคกลาง) -- ประวัติและวิจารณ์.
ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณกรรม

PL4202 / .ต46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544