วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ.

กฎหมายฟื้นฟูกิจการ / โดย วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ. - [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : หรรษา, 2547. - 173 หน้า : ภาพประกอบ.


การฟื้นตัวบริษัท -- ไทย.

KPT1147 / .ว656 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544