สุมนา อินทร์คำน้อย.

งานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย = Women's studies in Thailand : รายงานการวิจัย / สุมนา อินทร์คำน้อย, จารุวรรณ ขำเพชร, วรรณภา ชำนาญกิจ. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543?]. - 138 แผ่น.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.


สตรีศึกษา -- วิจัย -- ไทย.

HQ1181.ท9 / ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544