ประมวลระเบียบการตำรวจ / รวบรวมโดย กองวิชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : กองทุนสวัสดิการกองวิชาการ, 2545-2546. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.


การสืบสวนอาชญากรรม -- ไทย.
ระเบียบปฏิบัติราชการตำรวจ -- ไทย.

HV8262.5.ก3 / ม5 2545-46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544