พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 และข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 / [รวบรวมโดย] สัก กอแสงเรือง และ เดชอุดม ไกรฤทธิ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2541?] - 86 หน้า : ภาพประกอบ.


ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.

KPT1155.ก28 / 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544