พรบ. องค์การมหาชนและพรฎ. ที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชา, 2544. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


องค์การมหาชนอิสระ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2877.ก28 / 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544