ธีรภัท ชัยพิพัฒน์.

หลักรัฐศาสตร์ = Political science / เอกสารคำสอนโดย ธีรภัืท ชัยพิพัฒน์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546?] - 187 หน้า : ภาพประกอบ.


รัฐศาสตร์.

JA71 / .ธ644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544