สุวินัย ภรณวลัย.

แกะรอยทักษิโณมิคส์ กับความจำเป็นของทางเลือกที่สาม / สุวินัย ภรณวลัย. - กรุงเทพฯ : openbooks, 2547. - 144 หน้า : ภาพประกอบ.

974953526X


การพัฒนาเศรษฐกิจ


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- 2544-2547

HC445 / .ส7645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544