อโณทัย อาตมา.

วิพากษ์คดี "ศิลาจารึกพ่อขุนรามฯ" บ้างก็ว่าปลอม-บ้างก็ว่าจริง / อโณทัย (คันธโร) อาตมา. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547. - 383 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่.

9744093587


จารึกภาษาไทย -- ไทย -- สุโขทัย.

CN1221.ส72 / อ38

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544