ไพวรินทร์ ขาวงาม, 2504-

กลอนกล่อมโลก / ไพวรินทร์ ขาวงาม. - [กรุงเทพฯ] : แพรว, 2547. - 135 หน้า : ภาพประกอบ.

9749639499

PL4209.พ97ก17 / 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544