วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 14, 305 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ 2549 2550 2551.

9745719277 9745719749 (2549)


เศรษฐศาสตร์มหภาค.

HB172.5 / .ว63 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544