หุ้นดีๆ ครึ่งปีหลัง. - กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2547. - 248 หน้า : ภาพประกอบ.

9749785029


หุ้นและการเล่นหุ้น -- ไทย.

HG5750.56 / .ห726

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544