สามแผ่นดิน สามฐานันดร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ / [วีดิทัศน์] : จัดทำโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย. - [กรุงเทพฯ] : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2547?] - 1 ซีดีรอม (17 นาที, 58 วินาที) : เสียง, สี และขาว-ดำ ; 4 3/4 นิ้ว.


เทวะวงศ์วโรปการ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2401-2466.


นักรัฐศาสตร์ -- ไทย -- ชีวประวัติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544