คอตเลอร์, ฟิลิป,

บาปร้ายแรงด้านการตลาด 10 ประการ = Ten deadly marketing sins : [signs and solutions] / เขียน ฟิลิป คอตเลอร์ ; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย [แปลและ]เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2547. - 136 หน้า.

9749248651


การตลาด -- การจัดการ.

HF5415.13 / .ค534

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544