สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์.

ตำราอาชีวเวชศาสตร์เบื้องต้น / สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์. - กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด, 2547. - x, 122 หน้า.

9746520253


อาชีวเวชศาสตร์.
โรคเกิดจากอาชีพ.

WA400 / .ส745

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544