พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระปิยมหาราช ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ / คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี. - [กรุงเทพฯ] : กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ, 2546. - 165 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่สี. 1 ซีดี-รอม : สี ; 4 3/4 นิ้ว.

9747523507


จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453.


ไทย กองทัพเรือ

DS570.3.จ7 / พ425

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544