รายงานการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = Report of the ... information and communication technology survey (basic information : municipal area) / National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547- - เล่ม : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2547-

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ล. 1. ทั่วราชอาณาจักร -- ล. 2. ภาคเหนือ -- ล. 3. ภาคกลาง -- ล. 4. ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ -- ล. 5. ภาคใต้ -- ล. 6. ปริมณฑล


เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย -- วารสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย -- สถิติ

HC445.ฮ9ท72 / ร644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544