สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม), 2466-

โอวาทธรรมเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังวัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2542. - [กรุงเทพฯ : วัดอนงคาราม], 2547. - 24 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ, 2443-2538 --จริยธรรม.
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม), 2466- --เทศนา.


ความดี (พุทธศาสนา) -- เทศนา.

BQ4415 / .ส336

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544