3 ทศวรรษ 14 ตุลากับประชาธิปไตยไทย = Thai democracy : three decades after October 14 / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547. - 351 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการ "บรรยายสาธารณะ-ตลาดวิชา-มหาวิทยาลัยประชาชน" .

มีวีซีดี 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9749248724


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- วันมหาวิปโยค, 2516.

DS586 / .ก126

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544