เกษม วัฒนชัย.

สังคมไทย สังคมการเรียนรู้ / สัมภาษณ์ เกษม วัฒนชัย ; เรียบเรียงโดย สุพิตา วรุณปิติกุล. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2547. - 23 หน้า.

เสนอในการประชุมวิชาการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2547 10-12 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ.

974926276X


การเรียน


ไทย -- ภาวะสังคม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544