ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม = Glossary of terms in population and social research / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. - นครปฐม : สถาบัน, 2547. - 24, 148 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 289 . - เอกสารทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ; หมายเลข 289. .

9749716418


ประชากรศาสตร์ -- ศัพท์บัญญัติ
สังคมศาสตร์ -- ศัพท์บัญญัติ.

HB849.25 / .ศ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544