ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-

ปฏิวัติ 2475 = 1932 Revolution in Siam / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547. - 32, 507 หน้า : ภาพประกอบ.

ต. 2 แก้ไขและเพิ่มเติมจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนภายใต้ชื่อเรื่อง: รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476. รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2552.

9749241495 9786117202018 (2552)


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- รัฐประหาร, 2475.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- รัฐประหาร, 2476.

DS582.7 / .ช57

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544