วีระเชษฐ ผ่องพันธ์.

คนไทยถือ : ข้อห้าม-- อย่าทำ! / ดร. มายด์ (วีระเชษฐ ผ่องพันธ์) เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : One World, 2547. - 192 หน้า.

9749229304


ความเชื่อถือโชคลาง -- ไทย.


ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS568 / .ว672

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544