สมยศ เพชรา.

เสรีไทย (2484-2488) : ขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชอธิปไตยของชาติ : การศึกษาภาพรวมของขบวนการเสรีไทยด้วยทัศนะทางประวัติศาสตร์สังคม / สมยศ เพชรา. - กรุงเทพฯ : เมฆขาว, 2547. - 245 หน้า : ภาพประกอบ.

9749239059


เสรีไทย

DS584 / .ส38

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544