กุลพล พลวัน, 2487-

สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก / โดย กุลพล พลวัน. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547. - [7], 735 หน้า.

9742032475


สิทธิมนุษยชน.
สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

K3240 / .ก74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544