วีระพงษ์ บุญโญภาส.

กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / วีระพงษ์ บุญโญภาส. - กรุงเทพฯ : นิติํธรรม, 2547. - 321 หน้า.

9742032726


การฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การสืบสวนคดีฟอกเงิน -- ไทย.

KPT4351.ฟ5 / ว64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544