อารมณ์ พงศ์พงัน, 2489-2523.

บ้านเกิด และงานคัดสรร / อารมณ์ พงศ์พงัน. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา, 2546. - 145 หน้า. - ตุลาวรรณกรรม .

9749167295

PL4209.อ558 / 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544