จรัญ มะลูลีม.

อิรักหลังสงคราม / จรัญ มะลูลีม. - กรุงเทพฯ : ภราดรสาร, 2547- - เล่ม : ภาพประกอบ.

9749185579


สงครามอิรัก, ค.ศ. 2003


อิรัก -- การเมืองและการปกครอง.

DS79.76 / .จ46

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)